Departamentul de drept privat

Răspundere Civilă

De la nerespectarea unui contract până la calomnieri, accidente rutiere sau de muncă, răspunderea civilă vizează repararea oricărui prejudiciu suferit, indiferent de modul în care s-a produs ori de cuantum.

Aspecte legate de dreptul de proprietate

Oferim asistență juridică, reprezentare și consultanță în litigii care privesc dreptul de proprietate, întinderea acestuia, drepturi conexe acestuia, activități de Carte Funciară, partaj, redobândirea posesiei, evicțiune sau exproprieri și nu numai.

Executare Silită

Vă putem asista în procedura executării silite pentru a vă ocroti de acte nelegale și abuzuri din partea creditorului ori pentru a ne asigura că recuperați de la debitor suma care vă este datorată.

Moșteniri

Deschiderea unei moșteniri generează des conflicte între succesori cu privire la cotele cuvenite, bunuri, donații care au avut loc pe parcursul vieții persoanei decedate și aspecte legate de testament.

Dreptul Muncii

Vă asistăm cu privire la orice aspect de dreptul muncii, precum concedieri nelegale, drepturi salariale cuvenite, accidente de muncă, redactare de contracte de muncă, aspecte legate de regulamentul intern.

Malpraxis Medical

Oferim asistență juridică și reprezentare victimelor culpei medicale ori profesioniștilor din domeniu, acuzați de săvârșirea faptelor de malpraxis.

Contencios Administrativ și Fiscal

Vă putem asista în litigii care implica acte de natură administrativă, emise de autorități sau instituții publice. Vă putem asista, de asemenea, în cauze privind obligații de natură fiscală.

Litigii în materie de presă și libertate de exprimare

De-a lungul timpului, am asigurat ocrotirea libertății de exprimare pentru opinii ori articole publicate în presă ori pe pagini de socializare și bloguri.

De cele mai multe ori, conflictele de drept civil prezintă complexitate ridicată, indiferent dacă litigiul este purtat între persoane fizice ori juridice și indiferent de valoarea acestuia.

Normele de drept civil sunt numeroase și tehnice, dificil de înțeles dacă nu aveți pregătire în domeniul juridic. Necunoașterea și aplicarea eronată a unei dispoziții legale de drept intern sau chiar de drept european pot genera conflicte între părțile implicate și vă pot pune în situația de a pierde iremediabil bunuri sau drepturi.

BVB Lawyers vă oferă servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare în domeniul dreptului civil, al dreptului afacerilor și al dreptului muncii. Totodată, avem experiență de consultanță și litigii în materie de achiziții publice, contencios administrativ și proprietate intelectuală.

Vă încurajăm să ne oferiți spre analiză cauza dumneavoastră și vă promitem servicii avocațiale de calitate la un preț accesibil.

Open chat
Contactați-ne și pe WhatsApp
Bună ziua!
Vă mulțumim că ați apelat la serviciile BVB Lawyers.
Cu ce vă putem fi de folos?